مهندسین نقشه برداری کشور

این بانک دارای مشخصاتی مانند موبایل و تفکیک استان و 80 درصد از شماره ها دارای اسم میباشد.

اردبیل:41 رکورد

اراک:166 رکورد

آذربایجان غربی: 165 رکورد

آذربایجان شرقی:151 رکورد

چارمحال و بختیاری:16 رکورد

گلستان:48 رکورد

کرمان: 120 رکورد

لرستان:30 رکورد

مازندران:257 رکورد

قزوین:98 رکورد

قم:26 رکورد

کهگیلویه و بویراحمد:16 رکورد

یزد:219 رکورد

مشهد:347 رکورد
صحت درستی بانک بالای 85 درصد است.