مهندسین معماری کشور

این بانک دارای مشخصاتی مانند موبایل و تفکیک استان و 80 درصد شماره ها دارای اسم میباشد.

اصفهان: 215 رکورد

اردبیل:173 رکورد

گلستان:264 رکورد

آذربایجان غربی:1000 رکورد

آذربایجان شرقی:1349 رکورد

کرمان:1650 رکورد

چارمحال و بختیاری:88 رکورد

قم:62 رکورد

لرستان:124 رکورد

مازندران:1160 رکورد

قزوین:1270 رکورد

اراک:95 رکورد

همدان:99 رکورد

کرمانشاه:175 رکورد

خراسان جنوبی:95 رکورد

خراسان شمالی:317 رکورد

کهگیلویه و بویراحمد:25 رکورد

سیستان و بلوچستان:19 رکورد

یزد:475 رکورد

سمنان:62 رکورد

مشهد:6810 رکورد
صحت درستی بانک بالای 85 درصد است.