مهندسین برق کشور

این بانک دارای مشخصاتی مانند موبایل و تفکیک استان و 80 درصد از شماره ها دارای اسم میباشد.

اصفهان: 35 رکورد

اراک:157 رکورد

اردبیل:599 رکورد

آذربایجان غربی:1260 رکورد

آذربایجان شرقی:1570 رکورد

چارمحال و بختیاری:148 رکورد

قزوین:1040 رکورد

قم:187 رکورد

همدان:110 رکورد

کرمانشاه:318 رکورد

خراسان جنوبی:269 رکورد

کهگیلویه و بویراحمد:54 رکورد

سیستان و بلوچستان:71 رکورد

یزد:840 رکورد

گلستان:330 رکورد

کرمان:1400 رکورد

لرستان: 110 رکورد

مازندران: 3340 رکورد

سمنان:178 رکورد

یزد: 1013 رکورد

مشهد:6898 رکورد
صحت درستی بانک بالای 85 درصد است.