ساختمان سازان تهران سال 1393

مشخصات : آدرس دقیق پروژه ها چه مسکونی و اداری ، تعداد طبقات کار شده، تعداد واحد کار شده ، نوع سازه استفاده شده ، شماره همراه سازندگان پروژه ها.

ضریب خطا:10 درصد.