تولیدکنندگان درب و پنجره ساختمان

این بانک فقط دارای شماره موبایل است.
به هیچ عنوان تفکیک استان،آدرس،اسم،تلفن ثابت ندارد.
صحت درستی بانک بالای 95 درصد است.