نمایشگاه اتومبیل تهران

75 درصد این بانک فقط دارای شماره موبایل است.

30 درصد بانک دارای مشخصات آدرس،نام شرکت،نام مدیر و تلفن ثابت میباشد.

صحت درستی بانک بالای 95 درصد است.