دارندگان ماشین سنگین تهران

این بانک دارای شماره موبایل،نام شخص، اسم ماشین است.

صحت درستی بانک بالای 95 درصد است.