کارخانجات داخل شهرک صنعتی

این بانک فقط دارای شماره موبایل است

20 درصد بانک دارای مشخصاتی مانند اسم مدیر و آدرس کارخانه میباشد.

این بانک با تفکیک جزئی شهرهای استان های کشور است.
صحت درستی بانک بالای 85 درصد است.