نظام مهندسی گیلان

این بانک فقط دارای شماره موبایل و اسم شخص است.

به هیچ عنوان تفکیک رشته،آدرس،تلفن ثابت ندارد.

صحت درستی بانک بالای 85 درصد است.