نظام مهندسی کردستان

این بانک فقط دارای شماره موبایل است.

به هیچ عنوان تفکیک شهر،آدرس،اسم،رشته تحصیلی ندارد.

صحت درستی بانک بالای 80 درصد است.